Proceduri de admitere

Admiterea în clasa a IX-a absolvenților de gimnaziu constă într-o repartizare computerizată pe care o realizează Ministerul Educației Naționale, în urma unor proceduri de înscriere a candidaților. Înscrierea se face la școala unde a absolvit candidatul clasa a VIII-a și constă în completarea unei fișe de înscriere.

     Candidații care opteză pentru o specializare bilingvă mai sunt supuși unei probe de verificare a cunoștințelor de limbă străină. Promovarea probei se realizează în cazul evaluării cu cel puțin nota 6. Nota de la această probă nu se ia în calculul mediei de admitere. Proba de verificare a cunoștințelor de limbă străină poate fi echivalată cu un certificat de atestare a competențelor lingvistice, recunoscut internațional.

     Repartizarea computerizată se face parcurgând candidații în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și alegând prima dintre opțiunile candidatului la care acesta are loc disponibil.

       Media de admitere reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.