Filologie

Profil specializare

Această specializare face parte din filiera teoretică, profilul umanist și se adresează elevilor care sunt pasionați de studiul limbii, literaturii române și al limbilor, literaturilor altor popoare. Specializarea oferă deschidere spre facultățile din domeniile: filologie cu diverse ramuri lingvistice, drept, științe politice, jurnalism, carieră didactică sau de cercetare în aceste domenii etc.

Fiind parte a profilului umanist, se poate conecta cu specializarea științe sociale, permițând astfel o colaborare între elevii acestor specializări pentru pregătirea carierei universitare, pentru participarea la competiții sau diverse proiecte educative.

Specializarea are varianta bilingv engleză.

Ce înseamnă variantă bilingv engleză?

În cadrul acestei variante se alocă un număr suplimentar de 3 ore limbii engleze și se studiază geografia, istoria, cultura și civilizația Marii Britanii și a Statelor Unite ale Americii. La aceste clase se alocă, pentru disciplina limba modernă 1, câte 5 ore pe săptămână, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun (TC) şi, după caz, în curriculumul diferenţiat (CD).

La finalul liceului elevii pot obține un atestat de competențe lingvistice la limba engleză eliberat de MEN. De asemenea elevii acestor specializări pot obține mai ușor o certificare a competențelor de utilizare a limbii engleze, cu recunoaștere internațională.

Ultima medie de admitere la specializarea filologie

2023 - 7,87

2022 - 8,20

2021 -     -

2020 -    -

2019 -     -