Planuri cadru

Planurile-cadru reprezintă alocarea de ore pe discipline de studiu, în funcție de nivel și specializare. Acestea sunt unice pe țară la fiecare specializare. În cadrul intervalului permis pentru numărul total de ore se pot alege discipline opționale, în sensul că odată alese acele discipline, frecventarea orelor respective este obligatorie. 

Ce înseamnă variantă bilingv engleză?

În cadrul acestei variante se alocă un număr suplimentar de 3 ore limbii engleze și se studiază geografia, istoria, cultura și civilizația Marii Britanii și a Statelor Unite ale Americii. La aceste clase se alocă, pentru disciplina limba modernă 1, câte 5 ore pe săptămână, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun (TC) şi, după caz, în curriculumul diferenţiat (CD).

La finalul liceului elevii pot obține un atestat de competențe lingvistice la limba engleză eliberat de MEN. De asemenea elevii acestor specializări pot obține mai ușor o certificare a competențelor de utilizare a limbii engleze, cu recunoaștere internațională.

Ce înseamnă variantă intensiv informatică?

În cadrul acestei specializări se alocă un număr suplimentar de ore informaticii. La aceste clase, pentru disciplina informatică se alocă 3 ore pe săptămână din cadrul CDŞ.

La finalul liceului elevii pot obține un atestat de competențe profesionale în informatică eliberat de MEN. Examenul de atestare poate fi susținut și de elevii specializării matematică-informatică bilingv engleză.

Planuri-cadru.pdf