Matematică-informatică

Profil specializare

Această specializare face parte din filiera teoretică, profilul real și se adresează elevilor care sunt pasionați de științele exacte, în mod special de matematică și informatică. Specializarea oferă deschidere spre facultățile din domeniul ingineriei (universități tehnice), programării (studii tehnice sau de specialitate în informatică), carierei didactice sau de cercetare în domeniul științelor exacte, științelor economice etc. 

Specializarea are varianta intensiv informatică.

Ce înseamnă variantă intensiv informatică?

În cadrul acestei specializări se alocă un număr suplimentar de ore informaticii. La aceste clase, pentru disciplina informatică se alocă 3 ore pe săptămână din cadrul CDŞ.

La finalul liceului elevii pot obține un atestat de competențe profesionale în informatică eliberat de ME.

Ultima medie de admitere la specializarea matematică-informatică intensiv informatică

2023 - 8,75

2022 - 9,23

2021 - 8,62

2020 - 8,65

2019 - 8,73