Științe sociale

Profil specializare

Această specializare face parte din filiera teoretică, profilul umanist și se adresează elevilor care sunt pasionați de științele sociale: istorie, geografie, psihologie, economie, filosofie și altele. Specializarea oferă deschidere spre facultățile din domeniile: drept, științe economice, sociologie, științe politice, administrarea afacerilor, studii de specialitate în științe socio-umane, carieră didactică sau de cercetare în aceste domenii etc.

Deși face parte din profilul umanist specializarea științe sociale este conectată și cu disciplinele reale așa cum se vede din schemele orare de mai jos ceea ce o transformă într-o punte de legătură între cele două profile și permite o diversitate de opțiuni pentru învățământul superior.

Ultima medie de admitere la specializarea științe sociale

2023 - 7,72

2022 - 8,15

2021 - 7,01

2020 - 8,30

2019 - 7,64