Științe ale naturii

Profil specializare

Această specializare face parte din filiera teoretică, profilul real și se adresează elevilor care sunt pasionați de științele naturii: biologie, chimie, fizică. Specializarea oferă deschidere spre facultățile din domeniile: medicină, medicină veterinară, farmacie, științe agricole, protecția mediului, studii de specialitate în biologie, chimie, fizică, industrie alimentară, industrie chimică, energetică nucleară, carieră didactică sau de cercetare în domeniul științelor naturii etc. 

Specializarea are o variantă bilingv engleză.

Ce înseamnă variantă bilingv engleză?

În cadrul acestei variante se alocă un număr suplimentar de 3 ore limbii engleze și se studiază geografia, istoria, cultura și civilizația Marii Britanii și a Statelor Unite ale Americii. La aceste clase se alocă, pentru disciplina limba modernă 1, câte 5 ore pe săptămână, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun (TC) şi, după caz, în curriculumul diferenţiat (CD).

La finalul liceului elevii pot obține un atestat de competențe lingvistice la limba engleză eliberat de MEN. De asemenea elevii acestor specializări pot obține mai ușor o certificare a competențelor de utilizare a limbii engleze, cu recunoaștere internațională.

Ultima medie de admitere la specializarea științe ale naturii bilingv engleză

2023 - 8,72

2022 - 9,15

2021 - 8,74

2020 - 8,96

2019 - 8,61

Ultima medie de admitere la specializarea științe ale naturii

2023 - 8,50

2022 - 8,95

2021 - 8,32

2020 - 8,66

2019 - 8,21