Drumul absolvenților

Câteva din opțiunile absolvenților de liceu pentru învățământul superior

Specializarea matematică-informatică bilingv engleză

Specializarea matematică-informatică intensiv informatică

Specializările științe ale naturii bilingv engleză și științe ale naturii

Specializările filologie și științe sociale